Turun AMK:n ja VAMKin suosittu vetytalouskoulutus saa jatkoa

Turun AMK:n ja VAMKin suosittu vetytalouskoulutus saa jatkoa

15.4.2024

Energiantuotannon rakennemuutos kohti päästöttömiä energiaratkaisuja on luonut kysyntää erilaisille vetytalouskoulutuksille. Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen suosittu Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – verkkokoulutus saa jatkoa syksyllä 2024 ja vastaa osaltaan kasvaneisiin osaamistarpeisiin.

Käynnissä oleva energiantuotannon rakennemuutos kohti päästöttömiä energiaratkaisuja korostaa vedyn roolia. Vedyn lisääntynyt merkitys energiamurroksen ratkaisijana luo kysyntää erilaisille vetytalouskoulutuksille. Viime vuonna Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut aloittivat yhteisen vetykoulutuksen vastatakseen osaltaan näihin osaamistarpeisiin. Maksuton koulutus keräsi valtavan määrän kiinnostuneita osallistujia, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan ensimmäisille kierroksille. Nyt Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutus saa jatkoa, sillä syksyllä 2024 alkaa koulutuksen uusi toteutuskierros.

- Kaikki halukkaat eivät mahtuneet kursseille, joten on mukavaa tarjota nyt toinen mahdollisuus näille ulkopuolelle jääneille. Suomi tarvitsee vetytalouden osaajia, ja olemme saaneet osallistujilta hyvää palautetta, kertoo Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja ja koulutusvastaava Tommi Paanu.  

Syksyllä 2024 jälleen käynnistyvä Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Osallistujille maksuttoman koulutuksen tavoitteena on vahvistaa vetytalouden osaamista antamalla kokonaiskuva vedyn hyödyntämisen haasteista ja mahdollisuuksista. Koulutuksessa käsitellään vedyn valmistusta ja käyttöä, sähköenergian tuotantoa ja hankintaa, vedyn kuljetusta ja varastointia, synteettisten polttoaineiden valmistusta sekä vetytalouden ympäristönäkökohtia. 

Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia ja opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna. Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu kuudesta 5 opintopisteen jaksosta. Osallistujan on mahdollista suorittaa koko koulutus tai valita itseään hyödyntäviä opintojaksoja.

Haku koulutukseen päättyy 31. toukokuuta. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Lisää tietoa koulutuksesta löytyy Vaasan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulunverkkosivuilta.

Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. (kuva: Kasper Dalkari/VAMK)