Tuulivoima ei vaikuta elämään negatiivisesti

5.3.2020

Kyselytutkimuksen mukaan vain 5 prosenttia suomalaisista kokee lisääntyneiden tuulivoimaloiden vaikuttaneen elämäänsä negatiivisesti. Lisäksi vain 12 prosenttia suomalaisista kokee, ettei tuulivoima ole hyvin sovitettavissa suomalaiseen maisemaan. Hitaat ja epäyhtenäiset lupaprosessit hidastavat kuitenkin merkittävästi tuulivoimarakentamista ja siirtymistä hiilineutraaliin Suomeen.

Tuulivoimayhtiöiden yhteenliittymä Voimaa Tuulesta tutki suomalaisten näkemyksiä liittyen sähköntuotantoon ja tuulivoimaan. Tuulivoimaloiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi: Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 118 tuulivoimalaa, kun taas vuoden 2018 lopussa Suomessa oli 700 tuulivoimalaa. Kysyttäessä, miten lisääntyneet voimalat ovat vaikuttaneet omaan elämääsi 16 prosenttia suomalaisista vastasi positiivisesti ja 63 prosenttia vastasi, ettei tällä ole ollut vaikutusta. Vain 5 prosenttia suomalaisista koki asian negatiivisena.

- Suhtautuminen tuulivoimaan muuttuu koko ajan positiivisemmaksi ja kyselyn tuloksista ilmenee, ettei voimakkaasti lisääntynyt tuulivoima ole vaikuttanut suomalaisten elämään negatiivisesti, kertoo Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän edustaja Seppo Savolainen.

Kyselyn mukaan kolme neljästä suomalaisesta piti tuulivoimaa hyvänä asiana, koska se korvaa fossiilisia energianlähteitä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Seuraavaksi tärkein syy kannattaa tuulivoimaa oli se, että tuulivoimalla pystytään tuottamaan sähköä halvemmalla kuin muilla energialähteillä. Kolmanneksi tärkein syy kannattaa tuulivoimaa oli tuulivoiman tuomat verotulot kunnille sekä työllisyysvaikutukset.