Uusiutuvan energian oppimispaketti Voimala innostaa uusiutuvaan energiaan

22.10.2021

Uusiutuvan energian ja sähkön oppimispaketti Voimalaa jaettiin jälleen lokakuun alussa. STEK ry lahjoittaa vuosittain peruskouluille Voimaloita, joilla oppilaat voivat tutustua omaehtoisesti sähköön ja uusiutuvaan energiaan. Voimalat jaetaan STEK ry:n saamien hakemusten perusteella.

Voimala-oppimispaketin tavoitteena on auttaa sähköön ja energiaan liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä oppilaan omien kokeilujen kautta. Voimala on kytkentälevy, johon on liitetty jännite-, virta-, teho- ja energiamittari, akku ja lataussäädin. Voimalassa on myös mukana pieni aurinkopaneeli ja generaattori, joilla energiaa voi tuottaa itse. Levyyn on kiinnitetty myös energiaa kuluttavia laitteita: valoja, kaiutin, USB- virtalähde esimerkiksi kännyköiden lataukseen sekä discopallo. Lisäksi Voimalassa on liittimiä, latausjohtoja ja sulakkeita.

Voimalan mukana tulevassa harjoituskirjasessa on vaikeusasteeltaan vaihtelevia tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä myös omatoimisesti pienryhmässä. Voimala auttaa hahmottamaan, millaisia määriä sähköä erilaisiin toimintoihin – kännykän lataamiseen tai led-lampun palamiseen - tarvitaan ja kuinka paljon energiaa - lihasvoimaa tai auringonvaloa - niiden tuottamiseksi on tarpeen. Opettajaa varten Voimalassa on Opettajan opas, josta löytyvät tehtävien oikeat vastaukset.

Voimala on suunniteltu soveltuvaksi 5.–9. luokka-asteille, mutta sitä on jo kokeiltu monissa yhteyksissä ja useiden eri luokka-asteiden kanssa: koulujen projektitöissä, toimintapäivinä ja ympäristöopin tai fysiikan tunneilla, mutta myös musiikin ja käsitöiden tunneilla on Voimalalle ollut käyttöä.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on lahjoittanut Voimaloita alueosastojensa kautta paikallisille peruskouluille.