Vaalan Turkkiselän tuulivoimalahanke etenemässä toteutusvaiheeseen

Vaalan Turkkiselän tuulivoimalahanke etenemässä toteutusvaiheeseen

25.8.2023

Tuulialfan kehittämä Turkkiselän tuulivoimahanke on siirtynyt uusiutuvan energian yhtiö OX2:lle. Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa sijaitseva hanke etenee kohti toteutusvaihetta ja sisältää yhteensä 42 tuulivoimalaa.

Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on noin 700 gigawattituntia, joka vastaa noin 140 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).  

Tuulivoimahanke sijaitsee Kajaanintien pohjoispuolella Vaalan, Paltamon ja Puolangan kuntien rajalla. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tehty vuosina 2018–2019 ja osayleiskaava hyväksytty Vaalan kunnanvaltuustossa kesällä 2020.  

Hankkeen osayleiskaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä kesäkuussa 2023. Myös tuulivoimaloiden rakennusluvat ovat lainvoimaiset. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Tuulipuisto tullaan liittämään sähköverkkoon Fingridin Nuojuankankaan sähköasemalle rakennettavalla uudella 110 kilovoltin voimajohdolla. 

Vaalan kunta saa tuulipuistosta kiinteistöverotuloja ensimmäisenä tuotantovuotena noin 1,2 miljoonaa euroa ja koko toiminta-aikana noin 25–30 miljoonaa euroa. Lisäksi tuulipuiston rakentamisen ja toiminnan aikana hankkeen kokonaisinvestoinnista ennakoidaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia. 

OX2 on aiemmin toteuttanut Vaalaan 132 megawatin Metsälamminkankaan tuulipuiston. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2020, ja tuulipuisto aloitti toimintansa 2022.

OX2 Metsälamminkankaan tuulipuisto (kuva: Petteri Löppönen)