Valaisinasennuksiin apua interaktiivisella videolla

8.10.2021

Monessa kodissa tulee eteen tilanteita, joissa kattovalaisimen asentaminen ei olekaan niin helppoa kuin kuvittelisi. Katosta tulevien johdinten värit saattavat poiketa totutusta tai niiden määrä aiheuttaa epävarmuutta.

STEK.fi:ssä julkaistussa Asenna valaisin itse - interaktiivisessa videossa on esitetty yleisimmät tilanteet, joiden eteen kattovalaisinta asentava todennäköisesti joutuu. 

Vaikka kuvallisia ohjeita valaisinasennuksiin löytyy niin STEKin, Tukesin kuin kaupallistenkin toimijoiden verkkosivuilta, on niiden seuraaminen koettu vaikeaksi. Nyt julkaistuun interaktiiviseen videoon on liitetty muutama tarkentava teksti, mutta muuten sisältö on pyritty pitämään visuaalisesti mahdollisimman selkeänä ja yksiselitteisenä. 

Yksinkertaisiakin valaisinasennuksia tekevän täytyy sähköturvallisuuslain mukaan olla perehtynyt töiden tekemiseen ja niiden sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Mikäli asennukseen liittyy tulkinnanvaraisuutta tai mahdollisuus vaarallisiin kytkentöihin, on syytä aina olla yhteydessä sähköasentajaan.

Valaisinasennuksiin liittyvät kysymykset ovat kaikkien yleisimpiä STEK.fi:n Kysy sähköstä – palstalla esitetyistä kysymyksistä. Selkeiden ohjeiden puute tunnistettiin myös Tukesissa, joka on sähköturvallisuutta valvova viranomainen. 

Video on syntynyt yhteistyössä Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskuksen STEK ry:n, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sekä sähköteknisestä standardoinnista Suomessa vastaavan Seskon kanssa.

Asenna valaisin itse - video.