Valtion Tietokarhu selvitystilaan

21.9.2020

Valtioneuvosto oikeuttaa valtiovarainministeriön hyväksymään valtion puolesta Tietokarhu Oy:n asettamisen selvitystilaan. 

Tietokarhu Oy on perustettu vuonna 1997 TT Tieto Oy:n (nykyisin TietoEVRY Oyj) ja valtion yhteisyritykseksi hoitamaan Verohallinnon tietotekniikkapalveluita. Valtiolla on 20 prosentin omistusosuus ja 80 prosentin äänivaltaosuus Tietokarhu Oy:ssä. TietoEVRY Oyj omistaa puolestaan 80 prosenttia Tietokarhun osakkeista ja sillä on 20 prosenttia yhtiön äänivallasta.

Valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan Tietokarhu Oy:n erityistehtävänä on vastata osaltaan siitä, että Verohallinnon tietojärjestelmät mahdollistavat verotuksen toimittamisen ajallaan ja oikein. Verohallinnon siirtyessä uuden valmisohjelmistopohjaisen tietojärjestelmän käyttöön Tietokarhu Oy:n erityistehtävä päättyy vuoden 2020 lopussa. Verohallinnon uuden tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen valtiolla ei ole enää erityistä tarvetta Tietokarhu Oy:lle, joten se voidaan ajaa hallitusti alas.

Tietokarhu Oy:n selvitystilaan asettamisesta päättävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa myöhemmin lokakuussa.