Vantaan Energian jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo vuonna 2022

24.9.2021

Vantaan Energian jätevoimalan laajennushanke etenee hyvää vauhtia. Parhaillaan rakennustyömaalla asennetaan uuden voimalaitoksen päälaitteita: jätenosturit, arinakattila ja savukaasunpuhdistusjärjestelmä kytketään omille paikoilleen toimintavalmiuteen. Päälaiteasennukset kestävät tammikuulle 2022. Sen jälkeen alkaa voimalaitoksen koekäyttöjakso. Kuluvan syksyn aikana myös henkilöstö koulutetaan uuden voimalaitoksen käyttöön.

Vantaan Energian jätevoimalan laajennus etenee hyvää vauhtia. 

 

Ensitulet uuden jätevoimalan jätekattilaan on tarkoitus sytyttää kesällä 2022. Kaupallisen käytön on suunniteltu alkavan syksyllä 2022.

Tarvetta jätevoimalan laajennukselle nähtiin, sillä etenkin pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään ulkomaille, vaikka sitä voitaisiin energiahyötykäyttää raaka-aineena ilmastoystävällisessä energiantuotannossa kotimaassa. Jätevoimalan laajennus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta, sillä tehokkaampi kapasiteetti energiahyötykäyttää kierrätykseen kelpaamatonta jätettä mahdollistaa sen, että Vantaan Energia voi luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossaan jo vuonna 2022. Jätevoimalan laajennus on merkittävä investointi ympäristönäkökulmasta ilmastoystävällisen energian tuottajana ja kiertotalouden ratkaisujen tehokkaana mahdollistajana. Vantaan Energia on tehnyt pääkaupungin kotitalouksissa syntyneestä, kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä sähköä ja lämpöä jo vuodesta 2014 ja jätevoimalan laajennus lisää kapasiteettia myös kaupan ja teollisuuden jätteen energiahyötykäyttämiseen. Jätevoimalan laajennus tulee tuottamaan kaukolämpöä noin 600 GWh vuodessa.