Vattenfall pilotoi Luulajassa

8.4.2021

SSAB, LKAB ja Vattenfall aloittavat fossiilivapaan vetykaasun varastointiin tarkoitetun pilottivaiheen kalliovaraston rakentamisen Luulajaan HYBRIT-pilottilaitoksen läheisyyteen. Se on tärkeä askel kohti fossiilivapaan teräksen arvoketjua. Reilun 250 miljoonan kruunun investointikustannuksiin osallistuvat omistajayhtiöt yhtä suurin osuuksin. Lisäksi Ruotsin energiavirasto tukee hanketta taloudellisesti.

Osana SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteistä HYBRIT-hanketta Hybrit Development AB aloittaa vetykaasuvaraston rakentamisen Svartöbergetiin varastointiteknologian kehittämiseksi. Hiilen ja koksin korvaava fossiilivapaa vetykaasu on olennainen osa fossiilivapaan raudan ja teräksen tuotantotekniikkaa, jossa hiilidioksidipäästöt voidaan käytännössä poistaa kokonaan.

Vetykaasuvarastolla arvioidaan olevan tulevaisuudessa erittäin tärkeä rooli tehon ja energian tasapainottamisen sekä suuren mittakaavan vetykaasutuotannon kannalta.  Varaston arvioidaan olevan toiminnassa vuosien 2022–2024 välisenä aikana.

100 kuutiometrin vetykaasuvarasto rakennetaan kalliotilaan noin 30 metriä maanpinnan alapuolelle. Varaston rakentaminen maan alle tarjoaa mahdollisuuden varmistaa kustannustehokkaasti tarvittava paine suurten energiamäärien varastoimiseksi vetykaasun muodossa. Käytetty tekniikka on mukautettu pohjoismaisiin kallioperäolosuhteisiin, ja sitä on nyt tarkoitus kehittää vedyn varastoinnin hallintaan. Varasto rakennetaan voimassa olevien tiukkojen turvallisuusvaatimusten mukaisesti viranomaisten valvonnassa.