VEO sähköistää Lahti Energian uuden biopolttoainelaitoksen

13.9.2018

Lahti Energia Oy rakentaa Lahteen Kymijärven voimalaitosalueelle uuden, sertifioidulla biopolttoaineella toimivan biolaitoksen. Projektin sähköistystoimittaja on VEO Oy, joka vastaa pääosin sähköistyslaitteistojen suunnittelusta, mitoituksesta ja valmistuksesta asennukseen sekä käyttöönottoon asti. 

Kun Kymijärvi III vuonna 2020 valmistuu, se korvaa 1970-luvulla käyttöönotetun kivihiililaitoksen (Kymijärvi I) ja vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa. VEO on tähän mennessä toimittanut vastaavia sähköistyksen ja automaation kokonaistoimituksia yli 50 biovoimalaitokseen 15 eri maahan.

Uuden biolaitoksen kaukolämpöteho on noin 190 megawattia, mikä riittää noin puoleen Lahden alueen vuosittaisesta kaukolämmön tarpeesta. Laitoksen laitteistoja ohjataan VEOn toimittaman sähköistysjärjestelmän kautta. Tällä hetkellä VEOlla on meneillään laitteistojen toimitus työmaalle sekä niiden asennustyöt. Laitteistojen käyttöönotto alkaa suunnitelmien mukaisesti kuluvan syksyn aikana. VEOn asiakkuuspäällikkö Rami Luoman mukaan mittavan projektin aikatauluvastuu on suuri, mutta VEOn omien tuotteiden käyttö sekä vahva prosessiosaaminen mahdollistavat tavoitteessa pysymisen. VEOlla on myös sähkönkäytön johtajuus toimituksen ajan, ja projektin loppuvaiheessa VEO hoitaa laitoksen käyttöhenkilökunnan koulutuksen.

Kymijärvi III rakennetaan tulevaisuuden tarpeet ennakoiden ja ilmastotavoitteet huomioiden. Ensivaiheessa biolaitos rakennetaan korkeapaineisena höyrykattilana, mikä mahdollistaa sen muuntamisen lisäinvestoinnilla myös sähköntuotantoon. Laitoksen kiertoliejukattila soveltuu biopolttoaineen lisäksi muidenkin kiinteiden polttoaineiden käyttöön energian tuotannossa. Laitos varustetaan myös lämmön talteenotolla, mikä nostaa laitoksen höytysuhteen korkeaksi. Syntyvät lauhteet puhdistetaan juomavettäkin puhtaammiksi, ja lentotuhkat kierrätetään takaisin metsiin ravinteiksi.