Vetysiirtymän ja energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastellaan uusissa tutkimushankkeissa

13.9.2023

Oulun yliopiston vetytutkimus ja energiatutkimus vahvistuvat lähivuosina uusilla tutkimushankkeilla, joissa tarkastellaan energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä yhteisöjen tasolla.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi 11.9.2023 oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen vuosille 2023–2026 yhteensä 27 miljoonaa euroa. Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta -ohjelmasta rahoitettiin viisi konsortiota, joista kahta johtaa Oulun yliopisto.

Reilua vetysiirtymää tavoitteleva JustH2Transit-tutkimushanke luo kokonaiskuvaa vetysiirtymästä Suomessa. Hankkeessa tavoitellaan vedyn käytön yleistymiseen liittyvän muutoksen johtamista suomalaisessa yhteiskunnassa tutkitun tiedon pohjalta.

”Vetysiirtymään kytkeytyy teknisen murroksen lisäksi suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin on haettava kestäviä vastauksia. Oikeudenmukaisuus on talouteen ja alueisiin liittyvä tärkeä teema. Kansainvälisesti tyypillistä on esimerkiksi, että vihreän siirtymän tuomia muutoksia kannatetaan, kunhan ne eivät koske omaa lähiympäristöä, ja nämä haasteet ovat nähtävillä myös Suomessa”, pohtii Oulun yliopiston vetytutkimusta johtava professori Marko Huttula.

Projektissa kartoitetaan vetysiirtymän tämänhetkinen tilanne Suomessa sekä siihen liittyvät järjestelmätason pullonkaulat. Tämän rinnalla tarkastellaan vetysiirtymän ympäristöön liittyviä sekä teknis-taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Vetysiirtymän yhtymäkohdat bio- ja kiertotalouteen arvioidaan resurssien käytön ja riittävyyden näkökulmista. Näihin teemoihin haetaan vastauksia ja vaihtoehtoja, jotka vahvistavat yhteiskuntamme joustavuutta, palautumiskykyä sekä ratkaisujen oikeudenmukaisuutta. Monitieteisessä tutkimuksessa mukana ovat myös Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä BotH2nia-vetyverkosto. STN myönsi rahoitusta JustH2Transit-hankkeelle lähes 740 000 euroa.

Ratkaisuja energiamurrokseen: Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä (FLAIRE)

FLAIRE (Solutions for transition: Fair, flexible and socially resilient energy systems) -tutkimusprojekti tutkii sähkön kulutusjoustoon perustuvien ratkaisujen mahdollisuuksia ja esteitä kotitalouksissa ja kunnissa energiajärjestelmän muutosjouston lisäämiseksi. Kulutusjousto tarkoittaa sähkön käytön siirtämistä hetkiin, jolloin sähköä on paljon tarjolla. Kulutusjousto voi perustua myös energian kokonaiskulutuksen vähentämiseen. Molemmat joustoratkaisut voidaan toteuttaa joko automaation tai informaatio-ohjauksen avulla.

”Suurin haaste energiamurroksessa on se, miten tarjota puhdasta ja edullista energia kaikille. Kotitaloudet ja organisaatiot ovat jo totutelleet energiankulutuksen vähentämiseen sähkön hintapiikkien aikana. Energian säästö on monelle luonteva ja halvin tapa vähentää päästöjä”, sanoo hankkeen johtaja Eva Pongrácz, kestävien energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori Oulun yliopistossa.

”Kulutuksen siirrolla on kuitenkin todella suuri potentiaali sopeutua hintavaihteluihin. Sähkön hinta vaikuttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin kotitalouksiin, joilla ei ole varaa investoida energiatehokkuuden parantamiseen. Kulutuspiikkien vähentäminen vakauttaisi sähköhintoja, mikä vähentäisi kotitalouksien sähkökuluja. Tämä lisää kestävyyttä ja samalla oikeudenmukaisuutta”, Pongrácz pohtii. 

Keskeinen osa FLAIRE-hanketta on ratkaisujen kokeileminen ja kuntien virtuaalivoimaloiden kehitystyö. Ratkaisuja ja muutospolkuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä kansalaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Tutkimuskonsortion muut osapuolet ovat Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto sekä Helsingin ja Turun yliopistot. STN myönsi rahoitusta FLAIRE-hankkeelle lähes 730 000 euroa.