Virtuaalioppimisen visio toi voiton

20.4.2021

VAMKin tradenomiopiskelija Taru Rintamäki oli mukana Arenen ja SAMOKin hackathonin voittaneessa Laurean ja VAMKin yhteistiimissä. Voittoisa projekti EDU-VR etenee nyt tosielämän markkinoille.

Korkealuokkainen opetusmateriaali on valuuttaa, pohtivat Taru Rintamäki, Milja Heinonen ja Hannele Lohiniva.

Siitä alkoi EDU_VR:n tarina. Kolmikko lyöttäytyi yhteen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin järjestämää Tulevaisuuden ammattkorkeakoulu -hackathonia varten. Taru opiskelee Vaasan ammattikorkeakoulussa liiketaloutta. Milja ja Hannele puolestaan sosionomin amk-opintoja ammattikorkeakoulu Lauressa.

Melko pian ajatus laadukkaan opetusmateriaalin takaamisesta kaikille opiskelijoille jaloistui ideaksi virtuaalisesta materiaalipankista. Idea sai nimen EDU-VR, ja työryhmä hioi projektin aikana sekä yleisiä toimintaperiaatteita että ansaintamallia. Hackathonin finaali oli 14.4. verkkotapahtumana, jossa myös EDU-VR esiteltiin videolla

- EDU-VR on turvallinen matalan kynnyksen tapa tutustua opiskelu- ja työtilanteisiin esteettömästi. Se voi auttaa myös voimakkaasta sosiaalisesta jännityksestä kärsiviä. Kun paikalla on ollut kerran virtuaalisesti, tosielämän tilanteeseen voi mennä turvallisemmin mielin, Taru kuvailee ideaa.

Hackathonin tarkoitus oli pohtia, millaista tulevaisuuden ammattikorkeakouluopiskelu voisi olla. Kilpailutyöt haastavat luutuneet ajattelumallit ja luovat uusia tapoja tarkastella korkeakoulutusta. VAMKin ja Laurean voitokas tiimi onnistui työssään yhdistämään uuden teknologian ja erilaiset, joskus hankalatkin opiskelutilanteet.

EDU-VR:n avulla oppilaitoksella on mahdollisuus tuottaa verkkoon materiaalia, jonka avulla käyttäjä pääsee osaksi aitoja oppimis- ja työskentelytilanteita. Rintamäen mukaan materiaalia ja myöhemmin julkaistavaa sovellusta voisi käyttää myös ammatinvalinnan tukena esimerkiksi yläkoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Virtuaalinen materiaali ei korvaa lähiopiskelua, vaan täydentää sitä.

Tällä hetkellä e tuotteelle kerätään rahoitusta. Tarkoitus on, että oppilaitos maksaisi EDU-VR:n käytöstä pienen lisenssimaksun. Jatkossa tuotetta voisi viedä myös kansainvälisille markkinoille, koska suomalaista koulutusta arvostetaan ulkomailla.