Volvo Carsin Daqingin tehdas toimii 100-prosenttisesti ilmastoneutraalilla sähköllä

6.4.2021

Volvon autotehdas Kiinan Daqingissa hyödyntää toiminnassaan 100-prosenttisesti ilmastoneutraalia sähköä. Yhtiön toinen suuri kiinalainen tehdas Chengdussa saavutti saman merkkipaalun viime vuonna.

Daqingin tehtaan saavutuksen myötä Volvon maailmanlaajuinen valmistusverkosto saa nyt virtansa lähes 90-prosenttisesti ilmastoneutraalista sähköstä, mikä on tärkeä askel kohti yhtiön tavoitetta tehdä tuotantotoiminnasta ilmastoneutraalia vuoteen 2025 mennessä.

Tehdas toimii jatkossa biomassasta (83 prosenttia) ja tuulivoimasta (17 prosenttia) tuotetulla sähköllä. Tämän arvioidaan vähentävän tehtaan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin 34 000 tonnilla.

Biomassavoimalaitokset, jotka toimittavat sähköä Daqingin tehtaalle, käyttävät paikallisesti ja kestävästi kerättyjä maatalouden ja metsänhoidon jäämäaineksia.

Jotta Volvo voi saavuttaa ilmastoneutraalit valmistustoiminnot vuoteen 2025 mennessä, sen on voitava käyttää ilmastoneutraalia sähköä ja lämmitystä. Tämä edellyttää, että Volvo löytää paikallisia yhteistyökumppaneita hallituksissa ja yrityksissä, jotka tukevat kestävän kehityksen mukaisten vaihtoehtojen kehittämistä.