Wärtsilä investoi uusiutuvaan energiaan

18.4.2019

Teknologiayhtiö Wärtsilä antaa 500 000 euron startup-rahoituksen suomalaiselle Power-to-X -alan startup-yritykselle Soletair Power Oy:lle. Soletair Power on kehittänyt ainutlaatuisen konseptin, jonka avulla voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta rakennusten sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista (CO2). Samalla sisäilman laatu paranee. Soletair Powerin konsepti on tärkeä askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja se tukee Wärtsilän strategiaa johtaa energiateollisuuden muutosta kohti tulevaisuutta, jossa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Soletair Powerin ratkaisu kerää hiilidioksidia ilmasta ja vetyä voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä. Nämä komponentit yhdistetään katalyyttisen synteesin avulla hiilivedyiksi, joita voidaan käyttää synteettisenä polttoaineena. Soletair Powerin konsepti on Wärtsilälle merkityksellinen, ja yhtiö tukee sen globaalia kehitystä ja kaupallistamista.

Wärtsilän Smart Energy -visio perustuu energiateollisuuden kehittämiseen kohti kestävää tulevaisuutta. Vision toteutuminen edellyttää uusiutuvan energian tuotannon maksimointia, mikä voidaan toteuttaa integroimalla joustavia energiantuotantoratkaisuja vaihtelevasti saatavilla olevaan uusiutuvaan energiaan. Sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa käyttävässä maailmassa suurin osa tuotetusta energiasta tulee aurinko- ja tuulivoimasta. Tarvittava joustavuus operoinnissa saadaan käyttämällä joustavia kaasuvoimalaitoksia, jotka toimivat synteettisillä uusiutuvilla polttoaineilla, sekä hyödyntämällä yhä enemmän energian varastointiteknologiaa ja optimoimalla nykyisten järjestelmien elinkaari.