Wärtsilä vahvistaa sitoutumistaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan

3.3.2021

Teknologiayhtiö Wärtsilä on tehnyt miljoonan euron lisäsijoituksen suomalaiseen Soletair Power Oy:öön. Sijoitus on jatkoa aiemmalle 500 000 euron investoinnille, jonka Wärtsilä teki yhtiöön vuonna 2019. Soletair Power on kehittänyt ainutlaatuisen teknologiaratkaisun, jonka avulla voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta hiilidioksidista (CO2), joka otetaan talteen rakennuksiin tulevasta ilmasta.

Wärtsilän uuden sijoituksen avulla Soletair Powerin on mahdollista laajentaa kehittämänsä hiilidioksidin talteenottoratkaisun tuotantoa ja tehostaa myyntiä maailmanlaajuisesti. Sijoitus vahvistaa Wärtsilän asemaa hiilidioksidin talteenoton ja hiilidioksidin hyödyntämisen kärjessä. Synteettisten uusiutuvien polttoaineiden tuottamisen lisäksi ilmasta talteenotettua hiilidioksidia voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin ja teollisuussovelluksiin, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

Hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Soletair Powerin rakennuksiin integroitava teknologia on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Tämä avaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hiilidioksidin talteenotto parantaa sisäilmaa, joten erityisesti koulut ja työpaikat ovat kohteita, joissa teknologiaa voidaan hyödyntää. Ratkaisu myös muuttaa rakennukset hiilinieluiksi mikä edistää kaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi. Soletair Powerin teknologia edustaa uutta aikakautta kierrätystaloudessa hiilen uusiokäytön muodossa.

- Wärtsilä ja Soletair Power ovat molemmat sitoutuneet luomaan kestävämpää tulevaisuutta teknologisen kehityksen avulla. Yhteistyö Wärtsilän kanssa on ollut hyvin hedelmällistä ja yhtiö on tukenut kehitystyötämme enemmän kuin tyypillinen sijoittajarooli edellyttäisi. Tämä viimeisin Wärtsilän investointi on tärkeä, koska sen avulla voimme vastata kasvavaan kustannustehokkaiden ja hiilineutraalien ratkaisujen kysyntää”, sanoo Soletair Powerin toimitusjohtaja Petri Laakso.

Wärtsilä on teknologiajohtaja hiilineutraaliutta edistävien energia- ja merenkulkualan laitteistojen ja ratkaisujen kehittämisessä. Vuonna 2020 Wärtsilä kehitti yhdessä Soletair Powerin ja synteettisiin polttoaineteknologioihin erikoistuneen suomalaisen Q Power Oy:n kanssa ensimmäisen esittely-yksikön, joka tuottaa synteettistä metaania ilmasta talteenotetusta hiilidioksidista.