Wärtsilän 50 MW energian varastointijärjestelmä käyttöön Ison-Britannian Kentissä

26.10.2021

Wärtsilän toimittama energian varastointijärjestelmä Kemsleyssä Etelä-Englannissa on kytketty suoraan kantaverkkoon. Tämä on järjestyksessä toinen järjestelmä, joka otetaan käyttöön osana Pivot Powerin kansallista Energy Superhub -verkostoa. Ensimmäinen järjestelmä otettiin käyttöön Oxfordissa kesäkuussa. Pivot Powerin suunnitelmissa on avata jopa 40 samankaltaista toimipistettä Isossa-Britanniassa. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 2 GW.

Pivot Powerille osa uusiutuvan energian tuotantoon erikoistunutta EDF Renewablesia. Tämä on järjestyksessä toinen järjestelmä, joka otetaan käyttöön osana Pivot Powerin kansallista Energy Superhub -verkostoa. Ensimmäinen järjestelmä otettiin käyttöön Oxfordissa kesäkuussa. 

Pivot Powerin suunnitelmissa on avata jopa 40 samankaltaista toimipistettä Isossa-Britanniassa. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 2 GW.

Wärtsilän uuden sähköjärjestelmämallinnuksen mukaan Iso-Britannian energian varastointikapasiteettia täytyy nostaa 18 GW:iin vuoteen 2035 mennessä, jotta se saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteensa. Energian varastointi on ratkaisevan tärkeää joustavuuden lisäämiseksi, joka edesauttaa maan sähköjärjestelmän luotettavuutta ja uusiutuvan energian integrointia kustannustehokkaasti. Pivot Powerin Energy Superhub -verkosto voisi kattaa lähes 10 % Britannian energian varastointitarpeesta. 

Wärtsilä on toimittanut Kemsley -projektiin edistyksellistä energian varastointiteknologiaansa sekä GEMS Digital Energy Platform -energianhallinta-alustan, joka hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista monenlaisissa sovelluksissa. 

Yhtiöt ovat äskettäin tehneet sopimuksen 100 MW / 200 MWh energian varastointijärjestelmästä West-Midlandsiin lähelle Birminghamia. Hyödyntämällä tehokkaasti energian varastointijärjestelmiä Iso-Britannia pystyy maksimoimaan tuuli- ja aurinkoenergiapotentiaalinsa ja saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä.