Wärtsilän energiaosaamista Yhdysvaltoihin

17.8.2022

Wärtsilä toimittaa energian varastointi-järjestelmät yhteen maailman suurimmista aurinkovoiman ja energiavaraston yhteisprojekteista.

Wärtsilä toimittaa 500 megawatin (MWac) / 2 gigawattitunnin (GWh) energian varastointijärjestelmät puhtaan energian alalla toimivalle Clearway Energy Groupille Yhdysvaltoihin. Sopimukset kattavat viisi laitosta Havaijilla ja Kaliforniassa. Kyseessä on yksi maailman suurimmista aurinkovoiman ja energian varastoinnin yhdistelmäprojekteista.

Energian varastointi ja aurinkovoima yhdistettynä parantavat sähköverkon luotettavuutta ja tasapainottavat järjestelmää, kun yhä suurempi osuus energiasta on uusiutuvaa.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Yhdysvalloilla on kunnianhimoinen tavoite olla maailman johtava puhtaan energian kehittäjä. Sen tavoitteena on pienentää nettokasvihuonepäästöjään yli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Wärtsilän ja Clearwayn projektit todentavat aurinkovoiman ja energian varastoinnin tärkeän roolin puhtaan energian siirtymässä ja tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla runsaasti edullista puhdasta energiaa.

Projektit sisältävät yhden suurimmista aurinkovoima- ja energiavarastolaitoksista Kaliforniassa, 482 MWac aurinkovoimaa ja 275 MWac / 1,1 GWh energian varastointia. Daggett 3 ja Daggett 2 -projektit ovat San Bernardinossa, Kaliforniassa lähellä käytöstä poistettua hiili- ja maakaasuvoimalaa.

Vaihtovirtaan kytketyt energian varastointijäriestelmät toimittavat uusiutuvaa energiaa aina kun sähkönkulutus on huipussaan ja auttavat osavaltiota saavuttamaan tavoitteensa täysin hiilineutraalista sähköstä vuoteen 2045 mennessä. Daggett 3 -projekti kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan kolmannella ja Daggett 2 neljännellä neljänneksellä vuonna 2021. Molempien projektien rakennustyöt ovat alkaneet ja niiden on määrä valmistua vuonna 2023.

75 MWac / 300 megawattitunnin (MWh) energian varastointijärjestelmät toimitetaan Clearway Energy Groupin Mililani I Solar ja Waiawa Solar -laitoksille Oahun saarella Havaijilla. Energian varastoinnin avulla Clearway pystyy takaamaan luotettavan ja kestävän sähkönjakelun. Hanke myös tukee Havaijin tavoitetta tuottaa energiaa sataprosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2045 mennessä. Nämä kaksi projektia kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja niiden odotetaan valmistuvan vuonna 2022. Nämä ovat Wärtsilän ensimmäiset suuren mittaluokan energianvarastointijärjestelmät Havaijilla.

Viides projekti on 147 MWac / 588 MWh energian varastointijärjestelmä, joka yhdistetään käytössä olevaan 192 MWac Rosamond Central -aurinkovoimalaitokseen Kernin piirikunnassa Kaliforniassa. Energian varastointijärjestelmä lisää aurinkovoimalan tehokkuutta. Tilaus on kirjattu Wärtsilän tilauskantaan heinäkuussa 2022 ja rakennustöiden on määrä valmistua joulukuussa 2023.

Jokaiseen laitokseen tulee Wärtsilän täysin integroitu, modulaarinen ja kompakti GridSolv Quantum -energian varastointijärjestelmä, sekä edistyksellinen GEMS Digital -energianhallintajärjestelmä. Kaikki viisi projektia sisältävät myös pitkäaikaisen Service+ GAP-suorituskykyyn perustuvan ylläpitosopimuksen Wärtsilän kanssa energian varastointijärjestelmien elinkaaren ajaksi.

Wärtsilä toimittaa 500 megawatin (MWac)/2 gigawattitunnin (GWh) energian varastointijärjestelmät puhtaan energian alalla toimivalle Clearway Energy Groupille Yhdysvaltoihin. Sopimukset kattavat viisi laitosta Havaijilla ja Kaliforniassa.