Yli puolet suomalaisista luottaa tekoälyn mahdollisuuksiin terveydenhuollossa

25.8.2023

Iso osa suomalaisista uskoo tekoälyn tehostavan terveydenhuollon toimintoja, vaikka hoitajapulaa sen ei oleteta ratkaisevan. Tekoälyn käyttöön liittyy myös paljon epätietoisuutta ja huolia. Generatiivisen tekoälyn käyttö ei ole vielä rantautunut kovinkaan monen suomalaisen arkeen, kertoo Tietoevryn teettämä kyselytutkimus.

Jopa 40 % Tietoevryn kyselytutkimukseen vastanneista uskoo tekoälyn tehostavan terveydenhuollon toimintoja. Toiveikkuudesta huolimatta selvästi harvempi (20 %) kokee, että tekoälyn käytön lisääminen voisi ratkaista hoitajapulaa. Tekoälyn käyttöön terveydenhuollossa liittyy myös epävarmuutta. Yksin tekoälyn antamiin neuvoihin tai ohjeistuksiin 46 % vastaajista luottaisi vain vähän tai ei ollenkaan.

- Olemme jo vuosien ajan rakentaneet perustaa datan ja tekoälyn hyödyntämiselle terveydenhuollossa. Tekoälyavusteisia ratkaisuja on toteutettu kumppaneiden, kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n kanssa, esimerkiksi harvinaissairauksien nopeampaan diagnosointiin ja akuutin leukemian hoidon tehostamiseksi. Parhaillaan kehitämme yhdessä Silo AI:n kanssa suomenkielistä tekoälyapuria Lifecare-potilastietojärjestelmään. Se on hyvä esimerkki siitä, miten ihmiset työskentelevät generatiivisen tekoälyn kanssa tulevaisuudessa, Tietoevry Caren toimitusjohtaja Ari Järvelä sanoo.

Tietoevryn teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että tekoälyn käyttö jakaa suomalaisten mielipiteet. Puolet vastaajista kokee tekoälyn tehostavan työn tuottavuutta, mutta miltei yhtä moni (45 %) uskoo tekoälyn uhkaavan suomalaisten työpaikkoja lähivuosina*. Yli kolmasosa (35 %) suomalaisista pelkää tekoälyn ottavan vallan ihmisiltä tulevaisuudessa ja yli puolet (54 %) on huolissaan tekoälyn luomista valeuutisista ja kuvamateriaalista.

Epätietoisuutta saattaa selittää tekoälyn suhteellisen vähäinen käyttöaste. Suurin osa suomalaisista (75 %) ei ole vielä käyttänyt ChatGPT:tä tai vastaavia työkaluja. Joka neljäs ChatGPT:tä käyttäneistä vastaajista kokee sen tuottaman materiaalin olevan erittäin tai melko luotettavaa, kun taas hieman useampi (28 %) kokee tuotetun materiaalin melko tai erittäin epäluotettavaksi.

Tietoevryn kyselytutkimuksen toteutti Miltton Oy:n Research & Insight -tutkimustiimi Tietoevryn toimeksiannosta. Vastaukset kerättiin Bilendi Oy:n kuluttajapaneelissa 22.–30.5.2023. Kyselyyn osallistui 1 000 16–64-vuotiasta vastaajaa ympäri Suomen. Vastaajat edustivat iältään, sukupuoleltaan ja alueeltaan Suomen väestöä. Tutkimuksen kokonaisvirhemarginaali on 2 prosenttia suuntaansa.