Yli puolet suomalaista vaihtaisi palveluntarjoajaa petoksen vuoksi

12.12.2023

Suomalaisista joka toinen kokee, että huijausyritykset ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana. SAS Instituten huijauksia selvittäneestä kyselystä käy ilmi, että kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä parempaa tietoturvaa. Faces of Fraud -kyselytutkimus toteutettiin 16 eri maassa ja siihen vastasi 13 500 ihmistä. Suomessa toteutettu 1 000 henkilön haastatteluun perustuva kyselytutkimus toteutettiin marraskuussa 2023.

SAS Instituten teettämän kyselyn mukaan 54 % suomalaisista on havainnut viimeisen vuoden aikana enemmän petoksia ja petosyrityksiä kuin aiemmin. Vastaavia tuloksia tarjoavat myös kansainväliset tilastot.

SAS Instituten kansainväliseen kuluttajatutkimukseen vastanneista 70 % raportoi, että on joutunut petoksen uhriksi kerran ja 40 % vähintään kahdesti viimeisen vuoden aikana.

Yleisimmät petostyypit ovat kansainväliseen kyselyyn vastanneiden mukaan pankki- tai henkilötietojen kalasteluyritykset. Yhteydenottoon huijarit käyttävät useimmiten matkapuhelimia tai sähköpostia. Valtaosa vastaajista kertoo olevansa petosten uhkasta tietoisempi kuin aiemmin.

- Suomalaisista kuluttajista 52 % sanoo, että haluaisi vaihtaa palveluntarjoajaa joutuessaan petoksen kohteeksi jonkun yrityksen asiakkaana. Vaihtohalua on myös siinä tapauksessa, jos asiakas kokee, että kilpaileva palveluntarjoaja tarjoaa paremman suojan petoksia vastaan, SAS Instituten maajohtaja Pasi Helenius kertoo.

Vankka petostentorjunta on kyselyn tulosten pohjalta kuluttajille erittäin tärkeää. Kansainvälisen Faces of Fraud -kyselytutkimuksen mukaan 89 % kuluttajista sanoo, että yritysten tulisi tehdä nykyistä enemmän ehkäistäkseen petoksia.

Useimmat kuluttajat ovat valmiita tinkimään myös asioinnin mukavuudesta, jos vastineeksi tarjotaan turvallisempi asiakaskokemus. Kolme neljästä kansainväliseen kyselyyn vastanneesta kuluttajasta ilmoittaa suostuvansa siihen, että maksutapahtumiin lisätään viiveitä tai tarkastustoimenpiteitä petosten torjunnan parantamiseksi. Jopa 80 % toivoo, että yritykset hyödyntävät biometrisiä tunnisteita, kuten sormenjälkiä, kasvo- tai äänitunnistusta maksutapahtumien varmentamisessa.

Tekoälyn ansiosta poikkeamia on mahdollista tunnistaa jatkossa reaaliajassa ja ehkäistä kehittyviä uhkia. Näin huijareiden on vaikeampi kiertää suojamekanismeja. SAS Institute on jo pitkään kehittänyt tekoälyyn perustuvia ratkaisujaan petosten ja talousrikollisuuden kitkemiseksi. Yhtiö ilmoitti hiljattain investoivansa miljardi dollaria alakohtaisiin tekoälyratkaisuihin.

Faces of Fraud -raporttiin sekä tutkimuksen eri maiden tuloksiin voi tutustua tarkemmin SAS Instituten verkkosivuilla:

Lataa raportti täältä: https://www.sas.com/en/whitepapers/faces-of-fraud-113582.html