Yritykset investoivat lähivuosina aurinkosähköön ja lämpöpumppuihin

12.4.2021

Suomalaisyritysten lähitulevaisuuden energiainvestoinnit kohdistuvat aurinkosähköön, lämpöpumppuihin sekä hiilineutraaliutta ja kysyntäjoustoa edistäviin ratkaisuihin, selviää Motivan ja Energiaviraston tuoreesta kyselystä. Eniten on kasvanut kiinnostus suurten hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen käyttöön.

Yritysten energiatulevaisuuden näkymät 2021-kysely selvitti, miten vastuullisuuteen sitoutuneet suomalaisyritykset aikovat ratkoa toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä energiahaasteita sekä millaisiin energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin yritykset ovat kiinnostuneita investoimaan tulevina vuosina.

Kyselyyn vastasi helmikuussa 2021 yhteensä 220 henkilöä energiatehokkuussopimukseen liittyneistä teollisuuden, energia-alan sekä kiinteistö- ja palvelualan yrityksistä. Sopimukseen liittyneiden yritysten toimet fiksumman energiankäytön eteen ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden osuus Suomen kokonaisenergiankäytöstä on yli puolet.

Vastaajista 90 % uskoo, että yrityksen energiatehokkuus paranee seuraavan 5–10 vuoden aikana. Määrä kasvoi lähes kymmenyksellä kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Vastaajista 73 % uskoo, että yrityksen investoinnit energiatehokkuuteen lisääntyvät. Vuonna 2019 vastaava osuus oli 60 %.

Kustannussäästöt ovat edelleen merkittävin kannustin yritysten energiatehokkuusinvestointeihin. Vastaajista 79 % nimeää sen merkittävimmäksi syyksi investointiin. Muiksi tärkeimmiksi syiksi yli puolet vastaajista nosti vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen ja laiteuusinnat. Näiden merkitys on kasvanut vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna.

Lähes 60 % arvioi lähivuosien energiatehokkuusinvestointiensa kohdistuvan kiinteistötekniikkaan.

Teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan vastaajista lähes 70 % aikoo investoida uuteen energiatehokkaaseen kiinteistötekniikkaan.

Noin puolet yrityksistä teollisuudessa ja energia-alalla uskovat investoivansa myös tuotantoprosessin energiankäytön tehostamiseen. Yli 90 % vastaajista sanoo yrityksen ottavan energiatehokkuuden huomioon aina tai useimmiten korvaus- tai uusinvestointien sekä prosessimuutosten yhteydessä.

Yritykset arvioivat lähitulevaisuuden energiainvestointiensa todennäköisimmin kohdistuvan aurinkosähköön (34 % vastaajista), hukkalämpöä hyödyntäviin suuriin lämpöpumppuihin (32 % vastaajista), hiilineutraaliutta edistäviin ratkaisuihin (30 % vastaajista) sekä lämpöä ja jäähdytystä tuottaviin lämpöpumppuihin (28 % vastaajista).

Aurinkosähkö kiinnostaa eniten palvelualan yrityksiä, joista yli puolet arvioivat investoivansa siihen. Teollisuuden ja energia-alan yrityksille puolestaan eri energiaratkaisuista todennäköisin on investointi suuriin lämpöpumppuihin, joiden avulla hukkalämpöä voi hyödyntää. Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kaikkien vastaajien osalta eniten on kasvanut kiinnostus lämpöpumppuinvestointeihin.