Taysin potilasturvallisuus paranee uudella sähkönvarmistusratkaisulla

19.6.2019

Energianhallintayhtiö Eaton on toimittanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirille (PSHP) nykyaikaisen sähkönvarmistusratkaisun. Se varmistaa Tampereen yliopistollisen sairaalan kriittisten teknisten järjestelmien häiriöttömän toiminnan etupihahankkeen rakennuksissa, eli Tays Sydänsairaalassa, lasten ja nuorten sairaalassa sekä D-rakennuksessa, jossa sijaitsevat muun muassa Taysin uusi synnytysosasto sekä tuki- ja liikuntaelinsairaala. PSHP:lle toimitettava sähkönvarmistusratkaisu sisältää kolme superkondensaattoriteknologialla varustettua UPS-laitetta.

Ensimmäinen kolmesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille toimitettavasta 300 kVA:n UPS-laitteesta on jo käytössä Tays Sydänsairaalassa. Taysille toimitetaan vielä kaksi samanlaista laitetta, jotka kytketään rinnakkain jo käytössä olevan laitteen kanssa.

”Tärkeimpänä perusteena superkondensaattori-UPS-järjestelmän hankinnalle oli se, että järjestelmä tasaa kuormitusta sekä varavoimakoneille että sähköverkon suuntaan. Vakuutuimme superkondensaattorilla varustettujen UPS-laitteiden vähäisestä huoltotarpeesta ja korkeasta hyötysuhteesta”, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaalainsinööri Jarno Virolainen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin etupihahankkeen rakennusten UPS-verkon toiminnan varmistava UPS-järjestelmä Power Xpert 9395P on ollut käytössä Tays Sydänsairaalassa jo yli vuoden ajan. Lisäksi Ensiapu Acutaan hankittiin yksi 300 kVa:n superkondensaattori-UPS, joka turvaa ensiavun CT-laitteen häiriöttömän toiminnan.

”Kokemukset ovat olleet hyviä. Sydänsairaalan UPS-järjestelmän toimivuutta on testattu muun muassa varavoimaverkon muutostöiden yhteydessä. Varavoimaverkon täyskatkosta selvittiin muutamalla varavoimapuolen laitteen häiriökuittauksella. Suunnittelu, asennukset ja käyttöönotto ovat onnistuneet erinomaisesti. Lisäksi voitiin todeta, että käyttäjät olivat liittäneet häiriötöntä sähköä tarvitsevat laitteet niille kuuluvaan verkkoon, mikä on tärkeä asia, mutta voi muuttovaiheessa jäädä vähälle huomiolle.”

Suuri osa leikkauksista tehdään nykyään CT:n eli tietokonepohjaisen kuvantamislaitteen tuottaman kuvan avulla. Päivytyskäytössä olevan kuvantamislaitteen täytyy toimia häiriöttä myös poikkeustilanteissa, jotta potilaalle voidaan taata paras mahdollinen hoito nopealla aikataululla.

”Acutan CT-laitteen osalta olimme haastavassa tilanteessa sairaalan nykyisen, varsin täyteen varatun varavoimaverkon suhteen. CT-laitteen verkosta ottaman purskemaisen tehon varavoimakoneelle aiheuttamasta mahdollisesta ylikuormitusriskistä päästiin eroon uudella tekniikalla. Lisäksi valintaamme tukee mahdollisuus korvata perinteiset lyijyakustot huoltovapaammalla ja pitkäikäisemmällä tekniikalla”, summaa Virolainen.

CT-laitteen pienempi UPS syöttää laitteen tietokoneiden tarvitseman tehon ja samanaikaisesti superkondensaattori-UPS huolehtii CT-laitteen kuvantamisen virtapiikeistä ja takaa laitteiston katkottoman siirtymisen varavoimakäytölle.

”Aiemmin kuvantamislaitteiden verkosta ottamia virtapiikkejä ei voitu tasata, joten kuvantamislaitteiden liittäminen varavoimaan oli haasteellista. Varavoimaverkon suojaus on voitu toteuttaa paremmin ja käyttövarmuus on lisääntynyt, kun CT-laitteen virtapiikkejä ei ole tarvinnut huomioida kuormitushuippua ja selektiivisyyttä laskettaessa. Nyt tehty toteutus on merkittävä kehitysaskel”, sanoo Virolainen.

Potilasturvallisuus on kaiken A ja O

Sairaaloissa toiminnan jatkuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Tekniset vaatimukset ovat koventuneet ja sairaaloiden sitoutuminen sähkö- ja tietoliikennetekniikkaan on lisääntynyt merkittävästi. Järjestelmähankinnat on tehtävä erittäin tarkkaan, sillä laitteiden käytettävyys, huollettavuus ja hallittavuus heijastuvat potilasturvallisuuteen.

Lääkintätilastandardi määrittelee, että potilaalle ei saa tulla vaaratilannetta missään olosuhteissa. Standardi ei ota kantaa siihen, millainen sähköverkon tilanne on sairaalan ulkopuolella. Sairaalan pitää varautua pitkiinkin sähkökatkoihin ja kyetä viemään operaatiot loppuun sekä ylläpitämään hoitotoimintoja varavoimalaitteiden turvin.

”Sairaalan ydintoiminnot asettavat haasteita järjestelmien testaamiselle ja tekniselle ylläpidolle. Sähköverkon kaikkien komponenttien on oltava huolella testattuja, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Oli hyödyllistä päästä osallistumaan uuden laitteiston FAT-testaukseen ja todeta laitteiston toimivuus erilaisissa poikkeus- ja vikatilanteissa. Aktiivinen yhteistyö ja huollon tuki ovat avainasemassa läpi järjestelmän käyttöiän aina käyttöönotosta uudistamiseen asti”, alleviivaa Virolainen.

”Pirkanmaan sairaanhoitopiirin projekti osoittaa, että superkondensaattoritekniikka on erinomainen valinta sairaalaolosuhteisiin. Heille toimitetut UPS-laitteet ovat riittävän tehokkaita turvaamaan sairaalassa tärkeiden hissien, turvajärjestelmien tai tässä tapauksessa kuvantamislaitteiden toiminnan kaikissa olosuhteissa. Laitteiden toimintavarmuus ja huollon helppous ovat heille hyvin merkittäviä ominaisuuksia”, sanoo Eatonin myyntijohtaja Tapio Wälkkilä.