Fintraffic ja Finavia yhdessä etälennonjohtohankkeeseen

3.3.2021

Lennonvarmistuspalveluita tuottava Fintraffic ja lentoasemayhtiö Finavia valmistelevat yhdessä kansainvälisesti uraauurtavaa lennonjohtokonseptia. Yhtiöt ovat sopineet aloittavansa suomalaisen innovaation käyttöönottoon tähtäävän hankkeen valmistelun. Etälennonjohdon avulla voidaan parantaa lentoliikenteen palveluiden laatua ja tehokkuutta sekä tukea alan toipumista pandemiakriisin jälkeen.

Jos valmistelu etenee etälennonjohtohankkeen käynnistämiseen, konseptin (Multi Remote Operating Tower = MROT) valmistuttua, lennonjohtopalvelua olisi mahdollista tuottaa joustavasti yhdestä työpisteestä yhdelle tai useammalle lentoasemalle. Tämä parantaisi lennonjohdon varautumiskykyä ja lentoasemien palvelutasoa sekä mahdollistaisi lentoliikenteen palvelutuotannon kustannusten alentumisen. EU-sääntely edellyttää lennonvarmistuspalvelun tuottajilta jatkuvaa toiminnan tehostamista.

- Lentoliikenne on kohdannut pandemian takia historiallisen kriisin. Sen seurauksena eri maiden lentoliikenneklusterien välinen kilpailu kiristyy. Suomen kansainväliset yhteydet ovat viime vuosina olleet Pohjois-Euroopan parhaat. Jotta menestymme myös pandemiakriisin jälkeen, alan kaikkien toimijoiden on etsittävä määrätietoisesti tapoja parantaa suomalaisen lentoliikennealan osaamista sekä tuottamiensa palveluiden laatua ja tehokkuutta. Etälennonjohto mahdollistaisi palveluiden tuottamisen joustavasti ja laadukkaasti silloin, kun palveluille on kysyntää. Toimintatapa tukisi näin sekä Suomen että sen eri alueiden saavutettavuutta, kertoo Fintraffic Lennonvarmistuksen toimitusjohtaja Raine Luojus.

Fintraffic ja Finavia ovat hakeneet konseptin kehittämiseen julkista rahoitusta EU:n elpymisrahastosta. Tavoitteena on edetä yhtiöiden solmimaan aiesopimukseen perustuvassa valmistelussa niin, että järjestelmän käyttöönottoon tähtäävä hanke voisi käynnistyä vuoden 2021 aikana.