Kansallismuseon kaavamuutosehdotus nyt verkossa

17.3.2021

Kansallismuseon laajennushankkeen edellyttämä kaavamuutosehdotus on valmistunut. Siitä kuullaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan kantakaupungin kaavoitusta käsittelevässä avoimessa verkkotilaisuudessa 17.3.2021. Verkossa järjestettävä tilaisuus on vuorovaikutteinen.

kuva: Ville Sambia/ARE Museovirasto

Kansallismuseo on saamassa suurelta osin maan alle sijoittuvan laajennusosan. Maan tärkeintä kulttuurihistoriallista museota kehitetään tulevaisuuden tarpeisiin: vahvistamaan kulttuurista kestävyyttä, vastaamaan alati kasvavaan kulttuurin kysyntään sekä yhteisen kulttuuriperinnön parempaan saavutettavuuteen ja käyttöön. Monikäyttöinen laajennusosa on suunniteltu niin kansainvälisten suurnäyttelyiden ja tapahtumien kuin työpajojen ja uudenlaisen museotoiminnan käyttöön. Arkkitehtonisesti kunnianhimoinen laajennushanke on myös jatkumoa pääkaupungin keskustan johdonmukaiselle kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden vahvistamiselle.

Historiallisen vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen, uudisosan ja pihapuiston muodostama kokonaisuus avautuu yleisölle vuonna 2026. Hankkeen rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt ja arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit.

Hankkeen edellyttämä asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan verkkosivulla 23.3.2021 asti.

Kaavaratkaisun myötä Kansallismuseon tontille Etu-Töölöön voidaan rakentaa uudisosa historiallisen päärakennuksen välittömään yhteyteen ja laajentaa näyttely- sekä tapahtumatiloja maan alle.

Kaavaratkaisu ehdottaa myös parannuksia saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja liikennejärjestelyihin museon välittömässä läheisyydessä sekä monipuolistaa pihapuiston mahdollisuuksia kaupunkilaisten ajanvieton paikkana.

Kansallismuseon uudisosan rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2022.

Uutta kantakaupunkia -tilaisuus verkossa 17.3. klo 17. Helsingin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa kerrotaan, miten kantakaupunki muuttuu, kun uusia rakennuksia suunnitellaan ja katuja ja puistoja kunnostetaan. Helsingin kaupunkiympäristön osallistavaan kaupunkisuunnitteluprosessiin kuuluvassa tilaisuudessa Helsingin kaupungin työntekijät pitävät tiiviin katsauksen ajankohtaisiin kaupunkiympäristön asioihin.

Monituntisen tilaisuuden ohjelmassa Kansallismuseon kaavaa käsitellään alkupuolella, ohjelma: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-kantakaupunkia-verkkotapahtuma

Kaavaehdotus: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-001640