Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

20.4.2021

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu. Terminaalihanke on Samat Nordicin suurin yksittäinen investointi yrityksen historiassa.

Nestemäisten kemikaalien kuljettamiseen erikoistunut Samat Nordic on merkittävä toimija Suomen, Baltian ja Venäjän talousalueilla, sillä säiliöajoneuvokalustoa vaaditaan useiden tehtaiden tarvitsemien kemikaalien kuljettamiseen ja varastointiin. Samat Nordicilla on jo olemassa säiliöterminaalit Raumalla sekä Hamina-Kotkan satamassa, joiden rinnalle rakentuu Haminan uusi säiliöterminaali. 

- Terminaali vastaa Fintoilin biojalostamon tarpeisiin. Huolehdimme jalostamon raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastoinnista ja kuljetuksesta itsenäisesti, ihan päivittäisestä materiaalin liikuttelusta lähtien, kertoo Samat Nordicin toimitusjohtaja Juha Penttilä.

Merkittävä osa Haminan jalostamon vuotuisesta raaka-aineesta kuljetetaan Haminaan laivoilla, joten laiturilta rakennetaan kaksi putkilinjastoa terminaaliin – yksi raaka-aineen pumppaamiseen laivoista terminaaliin ja toinen valmiiden tuotteiden pumppaamiseksi terminaalista laivoihin ja sitä kautta mm. Euroopan markkinoille.