Päijät-Hämeen seitsemän kuntaa vauhdittavat valokuituverkkojen rakentamista

10.1.2023

Päijät-Hämeen maakunnan seitsemän kuntaa haluavat edistää valokuituverkkojen rakentamista alueillaan. Investointihanketta tukevan taustatietojen keruu ja analyysit toteutetaan Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan sekä Sysmän kunnille. Valokuituhankkeiden edistämiseksi kunnat teettävät hankkeita koskevat toteutettavuusanalyysit Cinia Oy:llä.

Toteutettavuusanalyysit tarjoavat kunnille valokuituverkkojen rakentamisinvestoinnin kokonaiskustannuksista ja kannattavuuden reunaehdoista tärkeää tietoa, jota kunnat pystyvät hyödyntämään päätöksentekonsa tukena. Osana toteutettavuusanalyysejä suoritetaan myös operaattorivuoropuhelu, jossa kartoitetaan valokuituhankkeiden toteuttamisesta kiinnostuneita toteuttajia.

Selvitysvaiheessa kunnille laaditaan karkean tason verkkosuunnitelma ja kustannusarvio. Lisäksi tuotetaan malleja eri toteuttamisvaihtoehtoista ja mallinnetaan liiketoimintaa huomioiden rahoitusvaihtoehdot. Työ pitää sisällään myös tuotteistusta ja kannattavuuslaskentaa. Näistä tuloksista muodostuu jokaiselle hankkeessa mukana olevalle kunnalle yksilöllinen tiekartta mahdolliseen investointihankkeeseen etenemisen tueksi. Toteutettavuusanalyysin tuloksena kunnille laaditaan tietopaketti kunnissa jo tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä sekä investointitarpeesta.

Työ Päijät-Hämeen seitsemän kunnan analyysien toteuttamiseksi on alkanut joulukuussa ja päättyy huhtikuun loppuun mennessä 2023.